02456788286
info@vietemotiontravel.com
TOUR TRẢI NGHIỆM - KHÁM PHÁ
Chương trình Trekking Lâm Thượng
TOUR TRẢI NGHIỆM - KHÁM PHÁ
  • Trekking tại núi Lung Trạng, Thác Nậm Chắn.
  • Tìm hiểu về văn hóa và đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây.
  • Thưởng thức những đặc sản của Lâm Thượng cũng và Yên Bái như: Vịt bầu Lâm Thượng, Táo Mèo, Thịt trâu gác bếp...
2,780,000đ
XEM CHI TIẾT