02456788286
info@vietemotiontravel.com
TÂM LINH
Lễ mở phủ trình đồng - Viet Emotion Travel giới thiệu
Lễ mở phủ trình đồng - Viet Emotion Travel giới thiệu
08/03/2023
Lễ mở phủ trình đồng Một số người căn cao quả trọng, phải ra Bắc ghế Hầu Thánh, tức là làm lễ trình đồng mở phủ, nhưng thực ra họ cũng chưa thể biết, mở phủ nghĩa là thế nào, xin chia sẻ một chút, gọi là biết đến đâu tâu đến đấy… Lễ mở phủ còn được gọi là lễ ra trình đồng sau khi làm lễ thì người có đồng mới chính thức là 1 con đồng tứ phủ. Tức là được làm con ông THÁNH.
HÀNH TRÌNH TÂM LINH - TÌM LẠI CHÍNH MÌNH & NƠI MÌNH SINH RA
HÀNH TRÌNH TÂM LINH - TÌM LẠI CHÍNH MÌNH & NƠI MÌNH SINH RA
08/03/2023
Hầu đồng còn gọi là hầu bóng hoặc lên đồng. Đây là một nghi lễ, một hiện tượng tâm linh còn chứa đựng nhiều điều “bí ẩn” cho nên nhiều người coi đây là trò “mê tín” và “nhố nhăng”. Tuy nhiên, đó chỉ là “cảm giác” của những người chưa tìm hiểu gì về hầu đồng. Trong bài viết này, VIET EMOTION TRAVEL sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về nghi thức hầu đồng và nghệ thuật hát chầu văn mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt.