0783632869
info@vietemotiontravel.com
MÙ CĂNG CHẢI
MÙ CĂNG CHẢI – CU VAI - TRẠM TẤU - MÙA LÚA CHÍN (3N2D)
MÙ CĂNG CHẢI
  • Check in đèo Khau Phạ 
  • Ngắm bản Lìm Mông, Lìm Thái.
  • Thưởng thức các món ăn do chính người dân tộc Thái chế biến: xôi nếp nương, cá nướng Pa Phỉnh Tộp,...
  • Check in đồi Móng Ngựa
  • .....
  • Khởi hành thứ 6 hàng tuần và 02/09/2022
2,590,000đ
XEM CHI TIẾT
Mù Căng Chải - Ngọc Chiến Mùa Lúa (2N1Đ)
MÙ CĂNG CHẢI
  • Check in đèo Khau Phạ 
  • Ngắm bản Lìm Mông, Lìm Thái.
  • Thưởng thức các món ăn do chính người dân tộc Thái chế biến: xôi nếp nương, cá nướng Pa Phỉnh Tộp,...
  • Khởi hành thứ 6 hàng tuần và 02/09/2022
1,650,000đ
XEM CHI TIẾT